İntegral Uygulamaları

Bu kO Benzerlik – Video Çokgenler – Video Bu Konuyu İzle Çokgenler – Video Bu kO Benzerlik – Video Çokgenler – Video A. İNTEGRAL İLE ALAN ARASINDAKİ İLİŞKİ Aşağıdaki şekilde y = f(x) eğrisi y = g(x) eğrisi x […]

L Hospital Kuralı

L’HOSPİTAL KURALI   A. L’HOSPİTAL KURALI Bir fonksiyonun x = a noktasındaki limiti hesaplanırken karşımıza çıkan,       belirsizlikleri, belirsizliklerinden birine dönüştürülerek, L’ Hospital Kuralı yardımıyla sonuçlandırılır.   Kural f ve g, (a, b) aralığında türevlenebilir […]

Diziler

A. TANIM Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi adı verilir.         fonksiyonununda,         olduğuna göre,         biçiminde yazılabilir. f fonksiyonu (dizisi) genel olarak,         biçiminde veya kısaca […]

Trigonometri

TRİGONOMETRİ I. AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına ise açının köşesi denir.   B. YÖNLÜ AÇI Bir açının […]

Eşitsizlikler

EŞİTSİZLİKLER   A. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER   olmak üzere, şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik adı verilir. Eşitsizliği çözmek için f(x) = ax + b fonksiyonunun tablosu yapılır. Eşitsizliği sağlayan aralık bulunur. […]