Üçgenlerde Açı-Kenar Bağıntısı

Üçgenlerde Açı-Kenar Bağıntısı 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC  üçgeninde  m(A) > m(B) > m(C)                                  a  >     b     >      c […]

Üçgende Alan Kuralı

1. Genel Alan Bağıntısı ABC üçgeninde [BC] kenarına ait yükseklik [AH] Bir üçgenin alanı, bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Hangi kenarı kullanırsak kullanalım üçgenin alanı sabittir. Bir ABC üçgeninde yükseklik her […]

Açıortay Kenarortay

ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI 1. Açıortay Herhangi bir açının ölçüsünü iki eş açıya bölen ışınlara açıortay denir. Yandaki şekilde AOB açısını iki eş açıya ayıran [OC ışınına açıortay denir. Açıortay üzerindeki herhangi bir noktadan açının kenarlarına […]

Benzerlik

1. Benzer Üçgenler Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir. ABC ve DEF üçgenleri için; oranı yazılır Buradan ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir denir ve ABC ~ DEF biçiminde […]

Çokgenler

ÇOKGENLER 1. Çokgen Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir. a. İçbükey […]

Çemberde Uzunluk

Çemberde Açı ve Uzunluk TEĞET – KİRİŞ ÖZELLİKLERİ 1. Teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru, teğet olan doğruya diktir.AB doğrusu T noktasında çembere teğet AB ^ OT Teğet doğrusuna, teğet noktasından çizilen dik doğru […]

Uzay Geometrisi

BAZI KAVRAM ve TANIMLAR Geometride nokta, doğru, düzlem ve uzay gibi bazı kavramlar tanımsız olarak kabul edilir. Kalemin veya sivri bir şeyin ucunun bıraktığı ize nokta diyebiliriz. Cetvelin kenarı ile bir doğru çizebiliriz. Sınıfın duvarı, […]